Tuesday, March 31, 2009

Vanasõnad


 1. Heateod ununevad kiiresti, aga halbu tegusid peetakse meeles.

 2. Kui kõht täis, ununeb heategija kiiresti.

 3. Teise silmas pindu näed, aga oma silmas palki ei näe.

 4. Kes tahab vanas eas puhata, peab noorena tööd tegema.

 5. Hea inimene leiab eest sõbraliku maailma.

 6. Silm silma vastu, hammas hamba vastu.

 7. Kõik, mis särab, pole veel kuld.

 8. Rikas mees teeb plaane homseks, vaene tänaseks.

 9. Kuidas sina teisele, nõnda teine sinule.

 10. Helde annab, ahne võtab.

 11. Mis on mõttes, tuleb ka keelele.

Teise silmas pindu näed, aga oma silmas palki ei näe.- Teiste vigasid sa näed, aga mitte omi.


Kuidas sina teisele, nõnda teine sinule.- Kui sa kellesegi halvasti suhtud, siis tema suhtub sinusse samamoodi.


Helde annab, vaene võtab.- Helded inimesed annavad maailmale midagi vastu, ahned aga aina võtavad ja võtavad.


Sunday, March 22, 2009

Tuesday, March 3, 2009

Kõnekäänud

1. ei lausu musta ega valget - on vait
2. mängib esimest viiulit - on liider
3. leidis uue omaniku - varastati
4. on pigis- on täbaras olukorras
5. pühkis tolmu jalgelt - läks ära
6. nagu hane selga vesi - jätab ükskõikseks
7. võttis jalad selga - lahkus
8. nagu kass ja koer - tülis
9. kahe silma vahele jääma - ununema
10. nagu vorst koera kaelas - ei pea kuigi kaua vastu
11. leiba luusse laskma - puhkama
12. ei seisa pudeliski paigal - äärmiselt püsimatu
13. vaene kui kirikurott - väga vaene
14. liimist lahti - halvasti tundma
15. segi kui puder ja kapsad - täiesti segamini
16. nagu lepse reega - väga lihtsalt
17. nagu õlitatud välk - väga kiiresti
18. vasikaga võidu jooksma - mõttetult tegutsema
19. nagu silgud pütis - väga kitsas
20. vihma käest räästa alla - ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma

varastati, on täbaras olukorras, ununema, ei pea kuigi kaua vastu, läks ära, äärmiselt püsimatu, väga kiiresti, ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma, täiesti segamini, on liider, on vait, jätab ükskõikseks, lahkus, tülis, puhkama, väga vaene, mõttetult tegutsema, vaga kitsas, halvasti tundma, väga lihtsalt