Monday, December 15, 2008

Isemeelsed

"Isemeelsed"
  1. Noored tahavad, et neil oleks koht kus koos olla sellepärast , et kodus on koguaeg halb olla ja seal on vanemad ka. Neil on vaja kohta, kus olla omasugustega ja kus keegi neid segada ei saaks, sest niisama väljas hulkuda on ka ebameeldiv.
  2. Minu kodukoht ei paku eriti võimalusi noorte kooskäimiseks ja ma ei tunne, et ma ka millestki ilma jääks.
  3. Ma arvan, et selle jutu nimi on sellepärast "Isemeelsed", sest noored selles juttus on väga iseseisvad ja võtavad palju asju ise ette. Neil on iga asja kohta oma arvamus.

Tuesday, December 2, 2008

Släng

2y hihii 2ma ega aamh.. iza 0lee yyy! w22l k0ju jõudnud . ann wiib k00lik0ty icic 0ma tuppa (6) ja läheb mõttezzee wajunult kööky . hihhii ta 0n wäzinud n2nd2zt zaladuztezt ja intriigidezt , :D:D:D:D:D:D mida wiimaz2l yyy! ajal ül22 mõiztuzee ici k0kq kipub qhjuma . miz 0n t20xil gr2g0ril hihii ja martenil 22??? miz põrguma äry hihii z222 0n , mida nad ajawad (6) , mix 0n icc mart2n nüüd z2llin22 im2lik , hihii miz lugu nendee rahadega 0n 22??? mix ta algul hihii laz2b greg0rilee ö2lda , 2t raha ey zaa aamh.. , ziiz aga lõpux annab ikka jär2l22 22??? hihii pealegy 0n annil hirm , hirm 0ma zõpradee (6) pärazt : kammoon millezzee nad küll (A) 2nnazt mäzzinud 0n , icic miz tüüpid2ga zeee :$ äry n2il küll käib nagu , 2t nüüd lauza nendee elu 0huz 0n :D:D:D:D 22??? mõtee , (6) 2t greg0r wõix zurma eee.. zaada , ajab tal kõhuz kõik keerama . hihhii appy aamh.. ! ta kõnnib närwiliz2lt mööda k0rterit (6) ringy . neil 0n :D:D:D:D:D:D aby waja , zeee 0n zelgee . icc kellegagy peax rääkima , kammoon kellegagy aru kammoon pidama , mõnee täizkazwanuga , k2z 2hk :D:D:D:D:D:D z2daz0rty azjad2zt r0hk2m aamh.. teab – aga kellega 22??? willem 0n kaug2l , hihhii wõzul , icc ja t2l2f0niga zeda icic juttu 2y aja . emal 0n niigy eee.. ziiber nendee ici wiimaz22 aja z2ikluzt2zt ja p2al2gy waewalt ta mõikab icc midagy ta0lizezt äriajamizezt hihhii . pealee kõigee ici muu wõib ici 2ma reageerida nagu täi2zty ettearwamatult , näitex :D:D:D:D:D:D k0hee p0litzeizzee t0rmata ja (6) t2atada , 2t tema tütree zõpru plaanitax22 aamh.. mõrwata . iza 22??? mida aamh.. t2ab zelliztezt ici azjadezt pangatöötaja 22??? ja mida ta eee.. üldzee teha kammoon zaax 22???
Ei ema ega isa ei ole veel koju jõudnud. Ann viib oma koolikoti tuppa ja läheb mõtesse vajunult kööki. Ta on väsinud nendest saladustest ja intriigidest. Mida viimasel ajal üle mõistuse kokku kipub kuhjuma. Mis on Gregoril ja Martenil teoksil? Mis äri see on mida nad ajavad, miks on see Marten nüüd selline imelik, mis lugu nende rahadega on? Miks ta algul laseb Gregorile öelda, et raha ei saa, siis aga lõpuks annab ikka järele? Pealegi on Annil hirm oma sõprade pärast: millesse nad ennast küll mässinud on, mis tüüpidega neil see äri küll käib, et nüüd on nende elu lausa ohus. Mõte, et Gregor võiks surma saada, ajab tal kõhus keerama. Appi! Ta kõnnib närviliselt mõõda korterit ringi. Neil on abi vaja, see on selge. Kellegiga peaks rääkima, kellegiga aru pidama, mõne täiskasvanuga. Kes ehk sedasorti asjadest rohkem teab - aga kellega? Villem on kaugel Võsul ja seda juttu telefoniga ei aja. Emal on niigi siiber nende viimase aja seiklustest ja vaevalt saab ta ise midagi aru taolisest äriajamisest. Peale kõige muu võib ema käituda täiesti ettearvamatult, näiteks kohe politseisse tormata ja teatada, et tema tütre sõpru plaanitakse mõrvata. Isa? Mida teab tema sellistest asjadest? Ta on ju pangatöötaja. Ja mida üldse teha saaks?